Om / About

Scroll down for English version!

Attributmakare Gisela Fleischer

Jag är en attributmakare som arbetar med att tillverka unik rekvisita av alla tänkbara material. Jag kan även sömnad, dockmakeri, grafisk design, dekormåleri, patinering och specialmask/makeup.

Född i Halmstad 1981 men sedan länge baserad i Malmö. Här jag har min sy- måleri- bygg- och fixarverkstad. Kreativ problemlösning och en stark förmåga att transformera nästan vad som helst till något helt annat är vad jag är bäst på.

Sedan hösten 2021 har jag egen firma med f-skatt och finns tillgänglig för uppdrag av de flesta slag för teater, museer, film, TV, privatpersoner osv. Det allra mesta är möjligt att fixa!

Vill du anlita mig?

Hör gärna av dig genom att skicka ett meddelande!

Arbeten i urval

 • Varan-TV (säsong 3), 2021
 • Stadsbiblioteket i Malmö, 2021
 • Sommarskuggan i SVT, 2020-2021
 • Primadonnans död på Nöjesteatern i Malmö, 2021
 • Mysteriet i SVT Barn, 2020
 • Sommarlov i SVT, 2020
 • Fixa Festen i SVT, 2019
 • Robins i SVT, 2019
 • Musikhjälpen i SVT, 2019
 • Moderna Museet Malmö, 2017
 • 365 Masquerades, 2014

Bakgrund

Min bakgrund finner man i teatervärlden (10 år både på och bakom scenen). Som attributmakare har jag hittills mest arbetat med TV och film. Jag har även arbetslivserfarenhet som attributör, rekvisitör, inspelningsassistent, kostymassistent, set dresser m m.

Jag är utbildad Hantverkslärling (Attributmakeri) på högskolenivå. Jag har även en examen i konstvetenskap och jag jobbade som konstpedagog i museibranschen i över 10 års tid. Jag har också drivit en stor mängd olika egna konst- och musikprojekt under hela mitt liv.

Prop maker Gisela Fleischer

I am a prop maker who makes unique props out of all materials possible. My range of techniques include sewing, doll making, graphic design, decorative painting, patination/distressing and special mask/makeup.

Born in Halmstad in 1981, I have been based in Malmö for a long time. This is where I have my workshop for sewing, painting, construction and fixing.

Creative problem solving and a sharp skill to transform almost anything into something completely different is what I am do best.

In the autumn of 2021 I started my own company. I am available for freelance assignments for productions in theater, museums, film, TV, for private individuals, etc. Most things can be created!

Do you want to hire me?

Feel free to get in touch by sending a message!

Selected works

 • Varan-TV (Season 3), 2021
 • Malmö City Library, 2021
 • Sommarskuggan, SVT, 2020-2021
 • Primadonnan’s Död, Nöjesteatern in Malmö, 2021
 • Mysteriet på SVT Barn, 2020
 • Sommarlov, SVT, 2020
 • Fixa Festen, SVT, 2019
 • Robins, SVT, 2019
 • Musikhjälpen, SVT, 2019
 • Moderna Museet Malmö, 2017
 • 365 Masquerades, 2014

Background

My roots can be traced to the world of theater (I spent 10 years both on and behind the stage). As an prop maker, I have so far mostly worked with TV and film. I also have work experience as an attributor, props assistant, set assistant, costume assistant, set dresser etc.

I was trained as a Craftsmanship Apprentice (Attribute Making), university level. I also have a degree in art history and I worked as an art educator in the museum industry for over 10 years. In addition, I have run a large number of different art and music projects throughout my whole life.